อาหารเด็กวัย 0–3 ขวบ
อาหารเด็กวัย 0–3 ขวบ

10 วิธี เลี้ยงลูกให้ดี-EQสูง

การดูแลและเลี้ยงดูลูกน้อย


*** 10 วิธี เลี้ยงลูกให้ดี-EQสูง ***1. ให้ความรัก เป็นข้อแรกที่สำคัญมาก และไม่เพียงแต่ให้ความรักเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมอีกด้วย บางคนรักลูกแต่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความรักออกมาให้ลูกเห็นเลย กระนั้น การยิ้มให้ การสัมผัส การกอด โอบไหล่ ล้วนแล้วแต่เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรักของพ่อแม่ต่อลูกได้เป็นอย่างดี

2. ครอบครัวมีสุข การที่คุณพ่อ คุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงมีทัศนคติ ความคิดเห็นในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน หรือถ้ามีความขัดแย้งบ้าง ก็ควรมีการพูดคุย ตกลงกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน

3. รู้-เข้าใจพัฒนาการของลูก จะทำให้เข้าใจ และปฏิบัติตัวต่อลูกได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งพัฒนาการไม่ได้หยุด หรือหมดไปเมื่อพ้นวัยอนุบาล แต่จะต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นก็มีพัฒนาการของวัย และสำคัญมากด้วย แต่ส่วนใหญ่ คุณพ่อคุณแม่หลายคนปฏิบัติต่อลูกที่เข้าช่วงวัยรุ่นแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะคิดว่าลูกมีพัฒนาการเหมือน 2-3 ปีก่อน

4. พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด ถ้าพ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่ อย่างน้อย ตกกลางคืน ก็ควรให้เวลากับลูกบ้าง เพราะจะได้มีประสบการณ์ และได้รับรู้ความรู้สึกของการตื่นขึ้นมาให้นมลูก เวลาลูกร้องหิวตอนกลางคืน หรือได้โอบกอด และปลอบให้ลูกหลับต่อ นั่นจะยิ่งทำให้พ่อแม่รัก และเข้าใจในตัวลูกมากขึ้น

5. ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เมื่อลูกทำดี หรือประสบความสำเร็จ คุณพ่อคุณแม่ต้องชม เมื่อลูกท้อแท้ ก็ควรให้กำลังใจ ซึ่งบางคนบอกว่า ชมมากเดี๋ยวลูกจะเหลิง แต่การชมไม่ให้เหลิง คือการชมอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล นั่นจะช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นเรื่องที่มีค่าต่อความรู้สึกของลูกมาก

6. ให้อิสระ-โอกาสในการตัดสินใจ จะช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ ไม่พยายามบังคับความคิดลูก (ถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย)

7. สอนลูกให้รักตัวเอง-รักคนอื่น พ่อแม่สอนลูกให้รู้สึกเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย เช่น พาลูกไปให้ของเด็กพิการ ตามสถานสงเคราะห์ หรือให้ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา

8. ให้ลูกรู้จักคิดเป็นเหตุ-เป็นผล โดยส่งเสริมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเรื่องสำคัญๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกอยากจะซื้อของเล่น ของใช้ที่แพงๆ หรือเป็นของที่มีอยู่แล้วก็สอนให้ลูกรู้จักใช้หลักการและเหตุผลว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ เพราะอะไร เป็นต้น

9. สอนลูกรู้จักหาความสุขให้ตัวเอง ข้อนี้ก็มีความสำคัญมาก เพราะเด็กหลายคนที่เก่ง ประสบความสำเร็จในการเรียน กีฬา แต่ไม่มีความสุข เนื่องจากเครียดอยู่ตลอดเวลาในการที่จะรักษาความเก่งของตัวเองไว้ให้ได้ตลอดไป หรือให้เก่งมากขึ้นเพื่อเอาชนะคนอื่น

10. ระบบการศึกษาก็มีส่วนเอี่ยวกับอีคิว คงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการศึกษาสร้างคน ดังนั้น การศึกษาย่อมส่งผลต่อ E.Q. ของลูกด้วย ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรทำความเข้าใจกับระบบการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ของเด็กด้วย

ที่มา: http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000154025&fbclid=IwAR1AWVg54DKo0CMO_meBUoaJITfYRhh6jRbQAD4xoFvWHh6qbNJENu7GsLc&h=AT2UV49oB5yFgtMb2e9PyBvoBP3jTg3zulFoZMHIc3UUcuRevATITSEFjAe23B426BcMBgDZZy9esFvvYHFsTq6MIcrxEg3KB-vXBTpe22HjYUQz8sBgQt6noJYY66wz3s_Wy3h5y-7_xvasPxhP8-6kZYC8ZdT7OP4mAaQN_RyRQMNuu6zRkR7kD3kDgrBN1x2ZRaB6YYp3Ls5k1ugl10gGq-yRavEK2S7g8X5OstnSxyffu8QmZvX2Nm4NGK48TEeddO9J4tXvL5UOMKTbtuoTKo7_UE8eoS-g5N72xCitVyuDjX_fKclbwNm3HO0uj8O27Z9F3Zu8cvJrjIEsWsOkJJ7e3kxzuazqYCqPGcVpKMU6xhRw2rYR1wC30SpTd_LKam0Ynug3qgwl0rlXXhbEAC8pifx30xbnYD1JHGOTrc1DN9mwMTt0uTqziqyn62xPH5ow0HX_hqGsEkvG8k7y7_U6sPXpM4FgmucHlJMCc5z7Do0T39fuP9DAgS8hzBP5XfL36E5X3MYtkxhZz6yeA1QEi3uHo1B75UVsu5hsgmjSOEF00a_DirHYVV8kFaxAf_vWFkWvxzRQgl9JHrbA5dsublcSbHPCf6EhvQI5_MpQ21vPvs0aQKWTYKSlhRxYD2x5phKf2h6GqbvibOD3

Milk Plus & More