อาหารเด็กวัย 0–3 ขวบ
อาหารเด็กวัย 0–3 ขวบ

นับครั้งลูกดิ้น

คุณแม่มือใหม่

คุณแม่หลายท่านอาจจะเกิดความสงสัย ว่าเอ๊ะ ลูกดิ้นตอนเช้า แบบนี้เป็นเพราะลูกหิวหรือเปล่านะ ซึ่งจริง ๆ แล้ว การที่ลูกดิ้นนั้น แปลว่าลูกในท้องแข็งแรงดี หากคุณแม่ท้องรู้สึกว่าลูกดิ้นตอนเช้า นั่นไม่ได้หมายความว่าลูกรู้สึกหิวนะครับ โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาที่ทารกในครรภ์จะดิ้นมากที่สุดจะเป็นช่วงตอนกลางคืน ประมาณตี 1 ตี 2 และลูกจะดิ้นมากในช่วงที่คุณแม่ท้องรับประทานอาหาร โดยช่วงนี้ลูกมักจะดิ้นมากกว่าปกติ

สำหรับสาเหตุที่ลูกดิ้นมากในช่วงนี้=#อาจจะเป็นผลมาจากการที่มีสารอาหารส่งมาตามกระแสเลือด ผ่านไปยังทารกในครรภ์ ลูกก็จะดิ้นมากขึ้น อีกทั้งในเวลากลางวันนั้น คุณแม่มักจะไม่ค่อยอยู่เฉย มีการเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลา ทำให้ทารกชอบที่จะหลับในช่วงเวลากลางวัน แต่พอตกกลางคืน คุณแม่เคลื่อนไหวน้อยหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ น้อยลง เวลานี้นี่แหละ ที่ทารกในครรภ์จะตื่น และออกมายืดเส้นยืดสาย นอกจากนี้ทารกในครรภ์จะมีช่วงเวลาหลับซึ่งไม่เหมือนผู้ใหญ่ คือจะตื่นอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และหลับประมาณ 10-20 นาทีสลับกันไปครับ
ถ้าลูกไม่ดิ้น จะเป็นอย่างไร
เพราะการดิ้นของลูกนั้น ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์มากขึ้นของทารกในครรภ์ ดังนั้น หากคุณแม่ท้องพบว่า ลูกไม่ดิ้น ลูกดิ้นน้อยลง ลักษณะของลูกดิ้นนั้นผิดปกติไปจากทุกวัน หรือไม่แน่ใจว่าลูกดิ้นปกติหรือไม่ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอย่างละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ได้
ลูกดิ้นตอนเช้า ลูกดิ้นตอนเช้า หมายความว่าอะไร

☝ นับลูกดิ้นอย่างไร ?


นพ.อดิศร อักษรภูษิตพงศ์ สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดิ้นของลูกเอาไว้ว่า คุณแม่ท้องสามารถเริ่มนับลูกดิ้นได้ตั้งแต่เมื่ออายุครรภ์ครบ 28 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์จะมีการดิ้นที่สม่ำเสมอ เนื่องจากระบบสมอง และเส้นประสาทมีการพัฒนาดีแล้ว
โดยสิ่งที่จะนับว่าเป็นการดิ้นของทารกในครรภ์นั้น ได้แก่ การเตะ ต่อย ถีบ กระทุ้ง หมุนตัว ดัน และโก่งตัว แต่ถ้าทารกในครรภ์สะอึก จะไม่นับว่าเป็นการดิ้นนะครับคุณหมอได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนับลูกดิ้นเอาไว้อีกว่า หากลูกดิ้น 1 ครั้ง จะนับเป็น 1 ครั้ง แต่ถ้าลูกดิ้นเป็นชุด หรือดิ้นต่อเนื่องหลายครั้งติดกัน ก็จะนับเป็น 1 ครั้งเช่นเดียวกัน ส่วนวิธีนับลูกดิ้นที่นิยมใช้กัน หลัก ๆ แล้วจะมีอยู่ 2 วิธี ดังนี้

วิธีนับลูกดิ้นของ Cardiff (count-to-ten)


- นับการดิ้นหลังจากตื่นนอน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า จนครบ 12 ชั่วโมง
ถ้านับการดิ้นได้ น้อยกว่า 10 ครั้ง ภายใน 12 ชั่วโมง แปลว่าผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

วิธีนับลูกดิ้นของ Sadovsky


นับการดิ้นหลังทานอาหารแต่ละมื้อ (เช้า, กลางวัน, เย็น) โดยนับการดิ้นภายใน 1 ชั่วโมงหลังทานอาหาร
- ถ้านับการดิ้นได้ 4 ครั้งขึ้นไป ภายใน 1 ชั่วโมง แปลว่าปกติ
- ถ้านับการดิ้นได้น้อยกว่า 4 ครั้ง ภายใน 1 ชั่วโมง ให้นับต่อไปอีกจนครบ 4 – 6 ชั่วโมง
- ถ้านับการดิ้นได้ 4 ครั้งขึ้นไป แปลว่าปกติ และติดตามการดิ้นหลังมื้ออาหารถัดไป
- ถ้านับการดิ้นได้น้อยกว่า 4 ครั้ง แปลว่าผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์
- ถ้านับการดิ้นทั้งหมดได้ น้อยกว่า 12 ครั้ง ต่อวัน แปลว่าผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

Cr: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1632337166815031&id=687736047941819

Milk Plus & More